Theo van Oossanen  Pilgrimstraat 13  6851 ML Huissen  (026) 325 87 96 / (06) 573 24 728  theo@toimprove.nu  www.toimprove.nu 
 

Afzuiginstallaties

 

Afzuiginstallaties

Doelstelling van elke afzuiginstallatie is de vrijkomende procesdampen zo effectief mogelijk af te voeren. Effectief wil zeggen: zo min mogelijk naar de omgeving ontwijkende procesdampen bij gebruik van een zo klein mogelijk luchtafzuigdebiet. To Improve heeft veel ervaring in het optimaliseren van afzuiginstallaties, daarnaast heeft To Improve voor een aantal bedrijven in de galvanische industrie geadviseert bij uitbreiding of nieuwbouw van productielijnen.

Beperken aanzuig "schone" omgevingslucht

Om de effectiviteit van de afzuiginstallatie te verbeteren moet het aanzuigen van schone omgevingslucht zoveel mogelijk vermeden worden. Naarmate de afzuiglucht een hogere dampconcentratie bevat, wordt meer procesdamp afgezogen met minder afzuiglucht. Door de bron zoveel mogelijk in te kapselen en de plaats van het afzuigrooster / de afzuigopening goed te kiezen kan de effectiviteit van afzuiginstallaties veelal aanzienlijk verbeterd worden. Daarnaast zijn er vaak fasen in het productieproces waarin geen of minder dampontwikkeling plaatsvindt. Door tijdens deze fase het toerental van de ventilator te verlagen ontstaat een grote besparing. Een reductie van het toerental van de ventilator met 20% is voldoende om een reductie van het opgenomen vermogen met 50% te realiseren.

Toepassen van push-pull

Een afzuigpunt heeft een veel kleinere invloed op luchtstromingspatronen, dan een luchtinblaasvoorziening. Bij een luchtafzuigpunt ontstaat plaatselijk een onderdruk, die ervoor zal zorgen dat lucht van alle kanten gelijkmatig toestroomt. Hierdoor neemt de luchtsnelheid al op kleine afstand van het afzuigpunt snel af. Bij een luchtinblaasvoorziening ontstaat een impuls van bewegende lucht die zelfs op grotere afstand nog een belangrijk deel van de oorspronkelijke luchtsnelheid  en stromingsrichting kan behouden. Het toepassen van push-pull technieken zorgt hierdoor vaak voor een aanmerkelijk kleiner benodigd luchtafzuigdebiet.

Beoordelen van effecten met CFD technieken

Om de effectiviteit van nieuwe ideeën zonder grote investeringen te kunnen beoordelen maakt To Improve waar mogelijk gebruik van CFD technieken (Computer Fluïd Dynamics). Hieronder een simulatie van een afzuigkap boven een oven met aan de rand een inblaasspleet die lucht naar beneden blaast.

AfzuigkapOven