Theo van Oossanen  Pilgrimstraat 13  6851 ML Huissen  (026) 325 87 96 / (06) 573 24 728  theo@toimprove.nu  www.toimprove.nu 
 

Energie Audit of Energiebesparingsonderzoek

 

Energiebesparing

 

Energie analyse

Bij elke Energie Audit of Energiebesparingsonderzoek analyseert To Improve het energieverbruik. Hierbij wordt het energieverbruik tijdens basislast, deellast en productie / kantoortijd in beeld gebracht.

Basislast

Met basislast wordt bedoeld het energieverbruik dat optreedt als er geen activiteiten in het gebouw of de fabriek zijn. Het uitschakelen van apparatuur die onnodig aanstaat is de goedkoopste manier van energiebesparen. De apparatuur die continue ingschakeld moet blijven heeft de hoogste bedrijfstijd. Hierdoor kan in deze apparatuur het meest geïnvesteerd worden voor het realiseren van rendementsverbeteringen.

Productie

In industriegebouwen is duidelijk wat met productie bedoeld wordt. Tijdens productie neemt het energieverbruik toe. To Improve kan in veel gevallen het rendement (en daardoor ook de optredende verliezen) van productieapparatuur goed berekenen. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel geïnvesteerd kan worden in het optimaliseren van processen en/of het verhogen van de productiviteit per machine.

In utiliteitsgebouwen moet de term "productie" wellicht vervangen worden door "in gebruik". Als het personeel aanwezig is, neemt het opgenomen vermogen toe door inschakelen van verlichting en computerapparatuur. Het verschil in opgenomen vermogen tussen "basislast" en "in gebruik" geeft een goede indruk van het energieverbruik voor verlichting, ventilatie en computerapparatuur. Hierdoor kunnen de mogelijke besparing en de hiervoor benodigde investeringen goed ingeschat worden.

Deellast

Deellast in een proces treedt op als er geen productie is, maar de apparatuur nog wel is ingeschakeld, bijvoorbeeld tijdens ombouw of storingen. Op bedrijfsniveau kan deellast optreden als maar een deel van de productieprocessen actief is (bijvoorbeeld tijdens gedeeltelijke ploegendienst). Het onderscheid tussen productie en deellast geeft vaak (nog) beter inzicht in het energieverbruik van de verschillende processen.

Energiebesparingsmaatregelen

Na de energie analyse beoordeelt To Improve samen met uw procesdeskundigen welke energiebesparingsmaatregelen overwogen moeten worden. Hierbij is het beoordelen van "Erkende maatregelen" een verplichting. Als u verder wilt gaan dan deze verplichting, dan werkt To Improve hier graag aan mee. Door de proceskennis van uw medewerkers en de ervaring van To Improve in veel verschillende bedrijfstakken ontstaan vaak ideeën die veel beter aansluiten bij het individuele bedrijf dan de erkende maatregelen. To Improve stelt per maatregel een factsheet op, waarin de maatregel wordt beschreven en waarin energiebesparing en benodigde investering onderbouwd worden ingeschat.

Rapportage

To Improve rapporteert de bevindingen van de Energie Audit / het Energiebesparingsonderzoek in een helder rapport, dat voldoet aan de eisen die de overheid eraan stelt. Als u dat op prijs stelt, kan To Improve het indienen van de Energie Audit of het voldoen aan de Informatieplicht voor u verzorgen.