Theo van Oossanen  Pilgrimstraat 13  6851 ML Huissen  (026) 325 87 96 / (06) 573 24 728  theo@toimprove.nu  www.toimprove.nu 
 

Utiliteit

 

Bij Utiliteitsgebouwen is To Improve actief op een aantal terreinen:

  • Energiebesparing 
  • Verbetering binnenklimaat
  • Bodem Energie Systemen of WKO - systemen

Energiebesparing

To Improve heeft ruimte ervaring met het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken en het realiseren van energiebesparing in utiliteitsgebouwen. Het onderzoek kan gebeuren op aangeven van het Bevoegd Gezag in het kader van de wet Milieubeheer of in het kader van de EED (Energy Efficiency Directive van de EU). In beide gevallen zorgt To Improve ervoor, dat alle relevante energiebesparingsopties onderzocht worden en dat de rapportage voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Na het onderzoek heeft de opdrachtgever een goed beeld van de mogelijkheden om energie te besparen, de te verwachten opbrengst en de daarvoor benodigde investeringen. To Improve kan u daarna ondersteunen bij de uitvoering van geselecteerde maatregelen.

Verbetering binnenklimaat

In veel kantoorgebouwen zijn er klachten over het binnenklimaat. To Improve kan u helpen bij het beoordelen van deze klachten. To Improve kan aangeven welke eisen u aan een installatie kan / moet stellen en bij het realiseren van een beter binnenklimaat. In veel gevallen is het mogelijk tegelijk, door optimaliseren van regelinstallaties belangrijke energiebesparingen te realiseren.

Bodem EnergieSystemen of WKO - systemen

Bij nieuwbouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de bodem voor het opslaan van warmte in de zomer of koude in de winter. Door warmte of koude te bufferen kan 's winters met minder energieverbruik verwarmd worden en 's zomers met minder elektriciteitsverbruik gekoeld. De installaties met een Bodem Energie Systeem zijn complexer dan de conventionele systemen voor warmte- of koudeopwekking. Een belangrijke voorwaarde bij het gebruik van Bodem Energie Systemen is het zorgen voor een thermische balans in de bodem. In de praktijk blijkt dit veelal moeilijker te zijn dan tijdens de ontwerpfase wordt aangegeven. To Improve kan u adviseren bij het herstel van een thermische onbalans in de bodem en is lid van bodemenergie.nl.